SDMA (Simetrik Dimetil Arjinin) Testi

SDMA, arjinin adı verilen bir amino asitin metillenmiş şekli olup %90’ın üzerinde idrarla atılır. 2015 yılında A.B.D.nde kediler için ticari bir test olarak geliştirilmiştir. Normalde böbrek fonksiyonlarındaki bozukluk klasik olarak serum kreatinin düzeyinin artışı ile kendini gösterir. Bu da böbrek işlevinin /60-%70’indne önce gelişmez. SDMA ise %40 işlev kaybını saptayabilmektedir. Bu amaçla alınan kan IDEXX firmasının tanı panelinde incelenir. Firmanın önerisine göre 0-14 mcg/dl normal böbrek işlevini, 15-20 mcg/dl erken böbrek hastalığını, 20’nin üzerindeki değerler ise daha ilerlemiş böbrek hastalığını gösterir. Bu test mutlaka idrar tetkiki ve serum kreatinin düzetinin tayiniyle birlikte yapılmalıdır. Dehidtasyon gibi akut böbrek hasarına yol açan durumlarda da SDMA düzeyleri artabileceğinden veterinerin kedinizi bu yönden değerlendirmiş olması gereklidir.

SDMA, KBH tanısını doğrulamada yardımcıdır, ancak bir kez pozitif test sonucu alındığında tekrarlanmasının bir değeri yoktur. Sınırda pozitif olan kedilerde iki hafta sonra tekrar edilebilir.

Reklamlar