KBH TEDAVİSİNDE DİYALİZ VE BÖBREK NAKLİ

Kedisinde kronik böbrek hastalığı olduğunu duyan birçok kişinin aklına hemen diyaliz olasılığı gelir. Ne yazık ki, insanlarda olduğu gibi uzun süreli diyaliz tedavisi kedilerde pek mümkün değildir. Diyaliz, Türkiye’de az sayıda büyük şehirde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar kısıtlı merkezde yapılmaktadır ve pahalı bir işlemdir.

Diyaliz Nedir?

Böbrekler kandan atık maddeleri süzerek idrarla atılmasını sağlayan organlardır. Böbreklerin bu süzme işlemi bozulup atık ve toksik maddeler kanda birikmeye başlayınca KBH belirti ve bulguları ortaya çıkar, kediniz kendini kötü hisseder. Diyaliz ile bu maddeler kandan uzaklaştırılır.

Vücutta toksik atık maddeler sürekli oluşmaktadır. Bu nedenle, diyalizin sürekliliği esastır. Nasıl ki insanlarda belirli aralıklarla diyaliz yapılır, kedilerde de böyle olması gerekir.

Diyaliz Tipleri:

Başlıca 2 ana tip diyaliz vardır:

Periton diyalizi:

Karın boşluğuna sıvı verip bir süre bekledikten sonra boşalmasını sağlayarak atık maddelerin uzaklaştırılması esasına dayanır. Karın boşluğunun içini örten periton zarı yarı-geçirgendir. Üre, fosfor, kreatinin gibi maddeleri geçirir. Karına verilen sıvıda bu maddeler olmadığı için daha yüksek yoğunlukta bulunduğu ortamdan sıvıya geçer. Periton diyalizinde steril koşulların idamesi çok zordur. Bu yöntem, akut böbrek hastalığında ancak geçici süre uygulanmaktadır.

Hemodiyaliz:

Kan bir kateter yardımıyla atık maddelerden temizleyen bir cihazdan geçirilir ve geri verilir. Diyaliz denilince pek çok kişinin kast ettiği yöntem budur. Haftada birkaç kez yapılması gerekir.

Ülkemizde az sayıda klinikte hemodiyaliz yapılabilmektedir. Veterineriniz bu tedavi seçeneğini sunduğunda bu yöntemin ancak geçici süre etkili olduğunu, kedinizin hayatı boyunca yapılamayacağını hesaba katın. Akut böbrek hasarı gelişmiş bir kedide diyaliz mantıklı bir seçenek olabilir. Ama KBH’nda kedimiz ‘’crash’’ olduğunda, yani kan değerleri birdenbire yükseldiği zaman, artıları ve eksileri iyi değerlendirilmelidir. Çoğu kedi, diğer medikal yöntemler doğru bir şekilde uygulandığında krizden çıkabilmektedir.

Böbrek Nakli (Renal Transplantasyon):

KBH’nın tek bir kesin çözümü vardır: Böbrek nakli. Nakil yapılan kedilerin nakilden sonra yıl ve daha fazla yaşadığı bildirilmiştir. Ancak bunu elbette bir bedeli var: Nakledilen böbreği kedinin vücudunun reddetmemesi için hayat boyu bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi. Böyle bir tedavi, kediyi çok çeşitli hastalık etkenlerine karşı savunmasız duruma düşürür.

KBH’nın uzun bir süreçtir; kedinin aylar, hatta yıllarca tıbbi tedaviyle yaşam kalitesini iyi olarak idame ettirmesi mümkündür. Her kedide üremi belirtilerinin ortaya çıktığı kreatinin değeri farklıdır. Transplantın zamanlaması son derece önemlidir. Kriz sırasında yapıldığında başarı şansı çok düşüktür. Çok pahalı ve kısıtlı sayıda merkezde yapılan bir tedavi yöntemidir.